Ấn vào đây để quay về bản dành cho PC (Máy để bàn), Laptop

Phân tích đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chi công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh.Liên hệ bản thân

Đăng bởi: xuannga87
Ngày gửi: 22/10/2009 - 22:28
Phân tích đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chi công vô tư trong tư tưởng Hồ Chí Minh.Liên hệ bản thân.
Danh sách trả lời
Đăng bởi: dcdien35
Thời gian: (14/11/2009 - 20:46)
Quá trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư luôn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao ý thức tự giác của mỗi người với xây dựng môi trường đạo đức lành... (Chi tiết)
Đăng bởi: kimlongkhanh
Thời gian: (24/01/2010 - 12:24)
- Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư là nền tảng của đời sống mới, là phẩm chất trung tâm của đạo đức cách mạng trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh, là mối quan hệ “ với tự mình”. - Cần, kiệm,... (Chi tiết)
Đăng bởi: khanh1982
Thời gian: (17/03/2010 - 18:46)
Từ bài viết của dcdien35 Quá trình hiện thực hoá tư tưởng Hồ Chí Minh về cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư luôn đòi hỏi sự kết hợp chặt chẽ giữa nâng cao ý thức tự giác của mỗi người với xây... (Chi tiết)
Đăng bởi: thanhhoa_phukimphat
Thời gian: (21/10/2011 - 14:01)
Trích dẫn:
Từ bài viết của... (Chi tiết)