Ấn vào đây để quay về bản dành cho PC (Máy để bàn), Laptop

Phân tích mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất?

Đăng bởi: atula1991
Ngày gửi: 14/11/2009 - 19:12
Lấy ví dụ ở Việt Nam
Danh sách trả lời
Đăng bởi: blackwhite
Thời gian: (15/11/2009 - 11:21)
Lực lượng sản xuất là khái niệm dùng để chỉ việc con người chinh phục giới tự nhiên bằng tất cả sức mạnh hiện thực của mình trong quá trình thực hiện sự sản xuất xã hội, là cái nói lên năng lực của... (Chi tiết)
Đăng bởi: tonynghiemr
Thời gian: (15/11/2009 - 12:43)
Từ bài viết của blackwhite Lực lượng sản xuất là khái niệm dùng để chỉ việc con người chinh phục giới tự nhiên bằng tất cả sức mạnh hiện thực của mình trong quá trình thực hiện sự sản xuất xã hội,... (Chi tiết)
Đăng bởi: p_satoanh
Thời gian: (16/12/2010 - 21:41)